درباره ما

ما که اول از همه کوچیک شما هستیم (:

دوما هم چند تا از بچه های فعال در حوزه دروپال و متن باز که یکم تجربه کسب کردیم.

سوم تصمیم گرفتیم که تجربه خودمون را با هم شریک بشیم که از همدیگه چیز یاد بگیریم.

چهارم هم : روز و روزگارتون خوش !

 

سید امین حسینی وب سایت شخصی
مرتضی حسینی شرکت دیبا - طراح قالب همین سایت
مجتبی خلیلیان وب سایت